PAASTENNISSTAGES 2020

WOORDJE UITLEG !

BLAUW = startgroep voor kinderen van 5/6 jaar. Hier leer je forehand en backhand spelen op een klein tennisveld met een speciale tennisbal.

ROOD = Vervolg op blauw. Je leert spelen op een groter veld met de mousse bal.Volley komt erbij. 7 à 8 jaar.

ORANJE = Vervolg op rood. Je veld wordt nog groter en je speelt nu met de softbal. Je leert de verschillende basisslagen aan en verfijnen. U 9

GROEN = Je speelt op het gewone tennisveld met de overgangsbal. Je techniek wordt verfijnd en je krijgt ook tactische inzichten.

COMPETITIE = Je hebt al wedstrijd ervaring. Tecnische en tactische verfijning.

De spelers krijgen les van gediplomeerde lesgevers en in kleine groepen!

*
*
*
*
*
stage week 1 = voor niveau blauw/rood/oranje beginners
Van maandag 6 april 2020 tot en met vrijdag 10 april 2020.
Elke dag van 9u45 tot 12u00.
Kostprijs € 60.00/kind.Niet leden van tc 't Broeksken + € 15.00
Opvang vanaf 9u00.
stage week 2 = voor niveau oranje/groen/competitie tot 15 jaar
Van maandag 13 april 2020 tot en met vrijdag 17 april 2020.
Elke dag van 9u45 tot 15u00.
Kostprijs € 110.00/deelnemer.(laatste dag lunch inbegrepen).Niet leden van tc 't Broeksken + €20.00
Opvang vanaf 9u00. Na de stage kunnen leden nog vrij blijven tennissen.
BETALING week 1
BETALING week 2